• Hostraff 2018 1

    Försommarträff 2021 för Beneteau och Jeanneau-ägare

    Försommarträff 2021 för Beneteau och Jeanneau-ägare Välkommen till Beneteau- och Jeanneauklubbens försommarträff den 29 maj. Att träffas och umgås i en festlokal som det var tänkt är såklart uteslutet. Men det finns en önskan från båda klubbarnas styrelse att genomföra en försommarträff. Vi anpassar vårträffen till rådande situation och planerar den så att vi kan […]

  • Kallelse till Extra Årsmöte 8 april

    Med anledning av sammanslagningen av Svenska Beneteauklubben och Svenska Jeanneauklubben kallas härmed medlemmar i de bägge klubbarna till ett extra årsmöte. Beslut om sammanslagning har tagits av båda klubbarnas tidigare årsmöten och detta extra årsmöte blir det första gemensamma. Vi kommer där att välja styrelse, fastställa budget, mm, för verksamhetsåret 2021. Kallelsehandlingar finns att läsa […]