Beneteaucupen Ost – delresultat efter Gotland Runt

I sammandrag ser det ut så här:

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVERA ATT: Dessa resultat bygger på fjolårets medlemslista pga försenat utskick av medlemsavi.
Registrerade medlemar per den 21/9 kommer att ingå i Beneteauklubben Ost.