Ordförande har ordet

Seglarsäsongen närmar sig slutet för i år och jag hoppas att de flesta kan se tillbaka på en fin sommar med härliga segelturer oberoende om vi ägnat åt oss åt kappsegling, korta segelturer eller längre seglatser.

Årsavgiftsavierna sändes ut sent i år, vilket vi beklagar men det berodde delvis på att vi ville invänta uppstarten och intrimningen av den nya hemsidan. Det har tagit längre tid än planerat och är ännu inte helt klart. Men förhoppningsvis blir det mindre och mindre problem bl a med inloggningen och snart kommer också namn på oss som ingår i styrelse och övriga valda funktionärer att finnas tillgängligt.

På styrelsemötena diskuteras mycket vilka aktiviteter vi ska försöka anordna och då framförallt under höst och vinter inför kommande seglingssäsong, Vi har berört ämnen som

– Våga börja kappsegla, trim och val av material till segel, m m.

– Underhåll och reparationer av båt, och inte minst olika funktioner som rigg, motor, elsystem, elektronik, etc

– Långseglingar, meteorologi, etc.

– Mer informella träffar för att mingla tillsammans

Under tidigare år har vi haft aktiviteter som delvis täcker dessa områden. Vi i styrelsen tycker att det är viktigt att vi prioriterar rätt saker och vill därför att ni hör av er till oss med idéer och synpunkter på intressanta och spännande områden som skulle kunna vara trevliga att lära mer om . Hör av er på mailen eller telefon till mej eller någon annan i styrelsen.

En viktig förändring som berör oss alla är att vi sedan 1 september har en ny generalagent för försäljningen av segelbåtar, Oxelösunds Båt & Motor. Vi har inlett en konstruktiv dialog med dem och jag vet att de har idéer och för också en diskussion internt hur de ska kunna

– Förstärka varumärket

– Öka försäljningen av tillbehör för Beneteau och dess ägare

– Att få Beneteauägaren att känna sej omhuldad och omhändertagen.

De har ett arbetsnamn för detta koncept ”Beneteau PLUS”

I styrelsen tycker vi att det är ett bra initiativ och allt som kan öka ägarvärdet för oss båtägare är mycket positivt.

Utan att lova för mycket, har vi inlett diskussioner om att ordna en gemensam träff för våra medlemmar med Oxelösunds B&M om vad som kan ingå i konceptet och en dialog om hur vi gemensamt kan utveckla något bra tillsammans. Håll därför utkik efter kommande inbjudan till gemensamma träffar. En idé är att ordna en sådan träff för region Öst i samband med båtmässan i Älvsjö omkring den 10-12 november. Det kan ev bli senare och då får vi hitta någon annan plats att träffas på.

På samma sätt har vi diskuterat en träff i höst i region Väst i Göteborg någonstans och då tillsammans med förutom generalagenten någon av deras samarbetspartner på västkusten.

Vi i styrelsen hoppas och tror att dessa diskussioner ska vara ett bra sätt att öka ägarvärdet för oss och också ge vår motpart en bra information om vad som behövs för att utveckla varumärket, eftermarknaden med reservdelar och service som vi behöver för att känna oss nöjda.

Vi tror att dessa kommande träffar kommer att vara de viktigaste och bästa aktiviteterna i höst. Sedan får vi återkomma om vad som kan vara intressant att träffas runt innan nästa vår och sjösättning. Kanske ska det då vara något om att våga /börja kappsegla?

Vi ser fram mot era synpunkter.

Tävlingsverksamheten till våra båda vandringspris har varit intensiv under säsongen. Beneteaucupen Västs slutresultat för de som deltagit, är nu klara. Ni kan se trevliga referat och resultatlistor för deltävlingarna på en annan plats här på hemsidan. För Benteaucupen ÖST är inte sammanställningen för slutresultatet helt klart än, men det kommer att läggas ut på hemsidan när alla sammanställningar är gjorda.

Ulf Scharin

Ordförande / Svenska Benetauklubben