Träff hos Hjertmans i Bromma tillsammans med Svenska Jeanneauklubben nu på torsdag den 23 februari.

Hej alla.

Här kommer en inbjudan med kort varsel till ett samarrangemang med Svenska Jeanneauklubben. De har gett oss möjlighet att komma med på en intressant kväll.

Träffen äger rum i HJERTMANS BUTIK I BROMMA KL 19.00

Program

  1. Kort presentation av Hjertmans.
  2. ca 19.05  Föredrag om nya regler för bottenfärger som hålls av en representant för International Färg.
  3. Möjlighet till shopping i butiken till 20 % rabatt. Passa på för mässrabatten kommer troligen att stanna vid 15%.

      Kvällen avslutas med fika.

Jag önskar en snabb respons, senast nu på onsdag den 22 febr., så de kan planera för hur många som kommer från vår klubb.

Väl mött

Med seglarhälsningar

Ulf S