Sjukvård ombord – vad gör vi om någon i besättningen blir skadad eller sjuk?

Sjukvård ombord – vad gör vi om någon i besättningen blir skadad eller sjuk?

Måndagen den 24 mars kl 18:00 anordnar Beneteau och Jeanneauklubbarna en utbildningskväll på detta högaktuella tema.

Hur ska man agera när man är ute till havs eller i ytterskärgården vid akuta olycksfall eller sjukdom? Mycket kan hända. Olika akuta sjukdomstillstånd som hjärnblödning, hjärtinfarkt, skador vid fallolyckor, bommen i huvudet, brännskador som kan uppstå vid matlagning, kanske även förgiftningssymptom.

Drunkningstillbud, ormbett, insektsbett, hundbett är också akuta händelser som kan inträffa långt ute i ytterskärgården/gotska sandön.

Den/de som är oskadade ombord hur ska de agera för att minska följdverkningarna?

Hur hanterar vi olika typer av stressituationer i samband med överfallsväder eller olyckstillbud?

Även sjösjuka kan vara ett stort problem för en liten besättning som drabbas av dåligt väder.

Båtapoteket och dess innehåll samt vilka förbandsartiklar som bör ingå i båtens utrustning är tips som vi kommer att få.

Allt detta kommer Hans Grönkvist att ge oss. Han har en bakgrund som ortoped och barnkirurg och marinläkare. Han är mycket hemma på sådant som dykning, drunkning, nedkylning och fältmässig sjukvård.

Dessutom är han en erfaren fritidsbåtsförare och skärgårdsfantast. Han vistas mycket i en av våra finaste ytterskärgårdar. Men han har också erfarenhet från världshaven – varit fartygsläkare på HMS Carlskrona jorden runt, seglat på flottans skonerter. Med några ortopedkolleger har han seglat till Island (på ortopedkongress). Och i sin ungdom gick han på värmen som motorelev och 2:e motorman i handelsflotta

Vi träffas Måndagen den 24 mars kl 18,00 på FEI lunchrestaurang i källaren Kammakargatan 10. Kostnad 60 kr per person för fika.

Anmäl er senast den 16 mars till  ulf.scharin@telia.com

Platsantalet är begränsat

Varmt välkomna /styrelsen