Yemaya

Författararkiv

  • Sjokortlokholmen 320x180

    Inbjudan till Höstträff på Lökholmen 28 augusti

    Välkommen till Svenska Beneteau- och Jeanneauklubbens traditionsenliga höstträff på Lökholmen, Sandhamn!   Samling 28 aug kl 15.00 på bryggan för lite bryggsnack(s), klubben bjuder på snacks och lite dryck på bryggan. Därefter Tipspromenad.   För de som vill inbjuds alla kölbåtar till litet klubbmästerskap med egen tidtagning. En kort bana (ca 7NM) på Kanholmsfjärden med egen tidtagning […]

  • Eskader 25/7 – 29/7

    Eskadertema – Fort och ruiner Beneteau- och Jeanneauklubben inbjuder till eskadersegling Vi seglar norrut och besöker Arholma batteri, Siaröfortet mm. Efter varje dags segling samlas besättningarna för ” Skepparmöte”. Där skålas det för dagens mest anmärkningsvärda person eller händelse samt beslutas om nästa dags färdväg, avseglingstid, seglarordning och resmål. Gemensamma aktiviteter på land organiseras varje […]

  • Hostraff 2018 1

    Försommarträff 2021 för Beneteau och Jeanneau-ägare

    Försommarträff 2021 för Beneteau och Jeanneau-ägare Välkommen till Beneteau- och Jeanneauklubbens försommarträff den 29 maj. Att träffas och umgås i en festlokal som det var tänkt är såklart uteslutet. Men det finns en önskan från båda klubbarnas styrelse att genomföra en försommarträff. Vi anpassar vårträffen till rådande situation och planerar den så att vi kan […]

  • Kallelse till Extra Årsmöte 8 april

    Med anledning av sammanslagningen av Svenska Beneteauklubben och Svenska Jeanneauklubben kallas härmed medlemmar i de bägge klubbarna till ett extra årsmöte. Beslut om sammanslagning har tagits av båda klubbarnas tidigare årsmöten och detta extra årsmöte blir det första gemensamma. Vi kommer där att välja styrelse, fastställa budget, mm, för verksamhetsåret 2021. Kallelsehandlingar finns att läsa […]

  • Välkommen till Höstträff på Lökholmen – 12-13 september

    Välkommen till Beneteau- och Jeanneauklubbens – så långt möjligt – traditionsenliga Hösträff! Med anledning av Covid ändrar vi upplägget något i år. Program: Vi startar med en frivillig ”tävling” med start vid Stavsnäs och målgång vid inloppet till Sandhamn, en bana på ca 9NM. Ange båttyp vid anmälan samt om möjligt SRS-tal. Starten sker med […]