Funktionärer

Styrelse

Ordförande: Mauritz von Krusenstierna,Snöstormsgatan 18 723 50 Västerås Tel: 070-207 66 22 Epost:[email protected]

Sekreterare:  Ulf Scharin, Björnkällevägen 29,183 60 Täby Tel: 08-732 74 82, 070-571 28 52 Epost: [email protected]

Kassör: Olof Johannesson, Box 2048, 750 02 Uppsala Tel: 018-54 18 79, 0733-68 76 07 Epost: [email protected]

Ledamot (Krets Ost/Nord): Vakant

Ledamot (KretsVäst och Syd): Per-Anders ”PA” Malmgren, Björkstigen 16, 262 63 Ängelholm Tel: 0760-169559 Epost: [email protected]

Ledamot (Ordinarie): Eva Söderstedt, Skärkarlshöjden 9, 137 70 Dalarö Tel: 073-503 11 15 Epost: [email protected]

Ledamot (Ordinarie): Lars Appel, Stefan Lövingsväg 36, 145 81 Vaxholm Tel: 072-233 48 97 Epost: [email protected]

Suppleant: Thomas Crona, Box 131, 430 93 Hälsö Tel: 0733-85 64 00 Epost: [email protected]
Suppleant: Anders Jonsson, Trollvägen 25, 133 34 Saltsjöbaden Tel: 08-566 143 22 Epost: [email protected]

Revisorer

Ordinarie: Agne Holmer, Drevkroken 12,163 54 Spånga Tel: 08-760 44 88, 070-632 26 98 Epost: [email protected]

Suppleant: Johan Lindskog, Järla Gårdsv 13 Nb, 13135 Nacka Tel: 073-311 71 86 Epost:

 

Valberedning

Ledamot (Krets Ost): Vakant

Ledamot (Krets Väst): Lennart Johansson, Tuvlyckevägen 3, 427 36 Billdal Tel: 0705-79 20 44 Epost: [email protected]